PHONG FOUNDATION

created by Phong

HeroIcons Components - TailwindCSS

Quay trở lại Trang Snippets chính

Các Icons của HeroIcons được tách làm những components riêng và có thể tái sử dụng khi dùng React. Thay vì lưu file SVG vào mục public thì giờ chỉ cần gọi component chứa Icons cần dùng. Phù hợp dùng chung TailwindCSS.

Các Icons của HeroIcons được tách làm những components riêng và có thể tái sử dụng khi dùng React. Thay vì lưu file SVG vào mục public thì giờ chỉ cần gọi component chứa Icons cần dùng. Phù hợp dùng chung TailwindCSS.

Vì đoạn code khá dài và mình thường update thường xuyên nên nếu bạn muốn xem thì vào Gist này xem nha: https://gist.github.com/huuphongnguyen/0ffccf17337bfff836f3f9801282679a. Tên của mỗi components cũng đồng bộ với tên của icon trên HeroIcons