Website này không âm thầm thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn thông qua form đăng ký, đăng nhập, hay tạo tài khoản. Website chỉ nhận những thông tin mà bạn chủ động nhập vào các form đăng ký, đăng nhập, hay tạo tài khoản (nếu có).

Website này sử dụng tracking theo dõi từ Google Analytics, và Dub (một ứng dụng mã nguồn mở dùng để theo dõi link). Những thông tin được các bên thứ ba này thu thập được liệt kê theo chính sách bảo mật của riêng họ. Dữ liệu từ các bên thứ ba này cung cấp sẽ chỉ được dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng, theo dõi hiệu quả, và đánh giá nội dung cho chính website này. Tất cả dữ liệu thu được đều ẩn danh.

Cam kết không sử dụng dữ liệu ngoài mục đích nào khác.

Xem chi tiết các công nghệ tạo nên website này tại trang Thông tin về trang này