FRONT-PAGE

/

Domains

Post Box

Letter Number: #0006

Thỉnh thoảng khi có ý tưởng hay cần giảm căng thẳng thì một trong những điều mình làm là mua một tên miền nào đó. Một vài tên miền sau này được sử dụng trong các dự án mà mình làm, một vài tên miền mà mình quên mất là mình đang sở hữu. Phần lớn những tên miền này gắn với những ký ức và kỷ niệm đẹp mà mình có, và đôi khi mình bỏ nó như một phần của việc chấp nhận quên đi những điều đó.

Nguyễn Hữu Phong

phong.vn

Registered day:

September 8th 2020

From that day:

a year ago

Active

theuvitinhanhxuyen.com

Registered day:

January 9th 2017

From that day:

5 years ago

Active

emb.vn

Registered day:

August 23rd 2019

From that day:

2 years ago

Active

change.vn

Registered day:

November 9th 2020

From that day:

a year ago

Active

nft.vn

Registered day:

February 21st 2021

From that day:

9 months ago

Hodl

blvck.vn

Registered day:

May 16th 2019

From that day:

3 years ago

Hodl

blvck.com.vn

Registered day:

May 13th 2020

From that day:

2 years ago

Hodl

anonymous.vn

Registered day:

April 4th 2020

From that day:

2 years ago

Hodl

gus9.com

Registered day:

October 18th 2019

From that day:

2 years ago

Hodl

twitter.vn

Registered day:

August 9th 2019

From that day:

2 years ago

Hodl