PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ mình qua Email, iMessage nếu bạn sử dụng các thiết bị của Apple, Session nếu bạn không muốn mình biết bạn là ai (trong trường hợp bạn muốn ẩn danh để đảm bảo an toàn). Hãy cứ thoải mái và vui vẻ nhắn bất kỳ điều gì với mình nếu bạn gặp phải vấn đề gì đó mà bạn nghĩ mình có thể giúp bạn. Mình sẽ giúp bằng tất cả những gì mình biết.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với mình thông qua các mạng xã hội, bạn chỉ cần inbox trực tiếp, mình sẽ cố gắng kiểm tra tin nhắn khi có thể. Đây là những mạng xã hội mà mình đang sử dụng:

Instagram

cho mục đích riêng tư (mình thường xuyên sử dụng Instagram để xem hình, đăng mấy thứ mà mình thích và để đồng bộ stories sang các nên tảng khác thôi. Hiện tại chỉ có 1 người mình chấp nhận follower [một người cho mình rất nhiều cảm hứng và động lực]) -

Facebook

cho bạn bè, hóng hớt -

Snapchat

để Netflix & Chill *jkd* -

Telegram

để làm việc *I mean "works" - và

Twitter

để cập nhật thông tin từ những người rất rất giỏi.