PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Bài viết

Đây là nơi tập hợp những bài viết được viết bởi Phong và thỉnh thoảng cùng một vài người khác. Những bài viết này chủ yếu chia sẻ, note, suy nghĩ về một vấn đề nào đó trong quá trình dự án này phát triển, phần lớn bao gồm những kinh nghiệm, thất bại và những điều học được qua những gì đã trải qua. Hiện tại có khoảng 2 bài viết và sẽ được cập nhật sớm.

Các feature image của bài viết được chọn lọc và lấy cảm hứng từ kho lưu trữ của AI Archillect

Tất cả bài viết /

Dispo là gì? Tại sao mình thích Dispo?

2020-02-15

Dispo là gì? Tại sao mình rất thích Dispo? Đây chắc là những câu hỏi mà mình sẽ trả lời trong bài viết này. Dispo đặc biệt đến mức mình phải viết một bài blog trên trang cá nhân của mình để nói về nó.

PHONG FOUNDATION - Next Chapter

2020-01-16

PHONG FOUNDATION - một chương mới, một cột mốc mới mà Phong quyết định thực hiện. Thực sự nó giống như một điểm khởi đầu và là một nơi xuất phát cho tất cả những gì bản thân mình làm trong những năm kế tiếp. Được xây dựng theo White-Paper mà mình đã tự cấu trúc cho bản thân.