Nguyễn Hữu Phong

Thích biển, cà phê, và mèo

'bout

🦀 25

Đã trải qua 68% tuổi này

🇻🇳 Saigon, Vietnam

Đang sống tại đây

🦾 Indiepreneur

Đang xây dựng 2 thứ

🧵 Embroiderer

Thiết kế mẫu thêu

🍜 Bún Bò

Có thể sống chỉ với nó

Internet

🐧 Twitter

@isnhp

💬 Telegram

Nếu bạn muốn chat

📮 Email

contact@phong.vn

😻 PH 'upvote'

Các sản phẩm yêu thích

🛠️ Github 'stars'

Các repo yêu thích

Widgets

⏱️ Year Process

2023🟦🟦🟦⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

22%