PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Words

Từ ngày đầu tiên của năm 2021, mỗi ngày Phong sẽ cập nhật một từ hoặc cụm từ. Đây chỉ là một side-project thử nghiệm cách viết một AI như thế nào. Các từ được chọn được một AI mình viết mang tên là Xesi, cô ấy lựa chọn và phân tích từ dữ liệu hoạt động hằng ngày, từ đó tổng hợp và gửi lại những kết quả cô ấy thấy là phù hợp nhất.
Hiện tại Xesi vẫn đang được phát triển Private cho mục đích cá nhân và dữ liệu được ghi trực tiếp vào Notion của mình, và được đồng bộ đến website này thông qua Notion API.

Thank you and love
Notion

2021 / January

Lucid Dream

Vanila Pancakes

The Milky Way

Palette

Next Chapter

Liars

Friends as Familiy

Wicked Sick

Solitude

End Loop

Fuck

Kindness

Next

Antithesis

Goodnight

Sweetest

Crush

God

Sunshine of Sunset

Beach

6 years

Empty

Happy Birthday

Rosé

Ji-Eun

Mercy

Flowers

Anonymous

Love

Fear

2021 / February

Fighting

Package

Minus

Moments

AI

Happy

Scared

Nothing

Corrective Feedback Loops

Loneliness

Another Family

Structure

Dispo

Timeless

Mars

Bad memories

Curious

Rare

Consideration

Superrare

Warm

NFT

Break

Sweetest

Attraction