PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Tweets

Các Tweets thật sự hay và đáng để lưu trữ lại. Được đăng tải bởi những người rất rất giỏi, thể hiện quan điểm của họ về những vấn đề liên quan.