Front-Page

/

PRJ

/

AXEmbroidery

Logo

Mã dự án: #PRJ1508
Bắt đầu: 10/2017
Tên dự án:

Xưởng thêu vi tính Anh Xuyến - AX

Founders:

@phong

@xuyen

@anh

Mô tả:

Một hệ thống xưởng thêu / thêu vi tính / thêu công nghiệp.

Tình trạng hiện tại:

Running

Developing

Vai trò của Phong:

Business Development

Designer

Developer

Post Box

Letter Number: #0003

Thêu là một câu chuyện tuyệt vời, và bản thân Phong thật sự trân trọng và yêu thích lĩnh vực này. Thêu đã giúp cuộc sống của Phong tốt hơn rất nhiều, nó cũng khiến Phong quan tâm và có một đam mê rất lớn về thời trang. Cảm giác cầm một mẫu thêu sau khi nó được hoàn thành trên máy là một cảm giác rất tuyệt vời, nó giống như bạn thưởng thức rượu khi nó còn đang được ủ trong thùng vậy.

Mẹ của Phong đã mất 15 năm để làm công nhân cho một xưởng thêu, đó là một quá trình dài và thật sự cực khổ. Và AX là một chương khác trong cuộc đời của mẹ. Dự án này đã trải qua 5 năm trước khi nó được hình tượng và thương hiệu hóa bởi Phong - Mẹ - và những người rất giởi khác tại AX. Đây không chỉ là một project mà nó còn là một điều may mắn, một niềm đam mê, và là một phần của cuộc sống Phong.

Nguyễn Hữu Phong