PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Projects

Những project đã / đang được thực hiện bởi Phong trước đó, hiện tại mọi thứ đều được thực hiện dưới PHONG FOUNDATION

Đang hoạt động

Thực hiện bằng tất cả những gì có thể và luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi thực hiện những dự án này. Cố gắng để những dự án trong phần này không bị đẩy xuống phần dưới.

Anh Xuyen Embroidery Services

A brand / workshop / studio is working in Machine Embroidery Industry. This is where we can turn your ideas into the best embroidery product.

Branding Founder - Business strategist

November 2017 - October 2020

Dừng lại / Đóng

Thật khó để chia tay hay dừng lại những điều mà nó đã từng là thói quen. Nhưng thất bại luôn sẽ xảy ra trên con đường mà chúng ta đi, đó vẫn là những kỷ niệm đẹp và chúng ta học rất nhiều từ nó.

BLVCK Saigon

Local Brand - Diary - Magazine - Concept. Where I make some great products for myself, my friends, and others.

Founder - Designer

November 2019 - October 2020