PHONG FOUNDATION

created by Phong

/ Domains /

twitter.vn

Một vài domain mà Phong hiện tại đang có và công khai. Phần lớn những domain này Phong đang để placeholder và có ý tưởng nhưng chưa có thời gian thực hiện nó. Thỉnh thoảng mình có thói quen suy nghĩ và nảy sinh một ý tưởng gì đó, tìm mua một vài domain Phong thích và quên mất luôn. *cười.

Quay trở lại

Mắt Bão Corperation
09-08-2019

Chính chủ bởi Nguyễn Hữu Phong

Trang placeholder

Một tên miền Việt Nam của mạng xã hội Twitter. Mình cũng không nhớ tại sao mình có thể mua domain này luôn. *mặt ngơ

Liên hệ sử dụng tên miền