PHONG FOUNDATION

created by Phong

/ Domains /

emb.vn

Một vài domain mà Phong hiện tại đang có và công khai. Phần lớn những domain này Phong đang để placeholder và có ý tưởng nhưng chưa có thời gian thực hiện nó. Thỉnh thoảng mình có thói quen suy nghĩ và nảy sinh một ý tưởng gì đó, tìm mua một vài domain Phong thích và quên mất luôn. *cười.

Quay trở lại

Mắt Bão Corperation
23-08-2019

Chính chủ bởi Nguyễn Hữu Phong

Trang placeholder

Mình làm thêu là chính nên đây là một tên miền mình rất thích. EMB là viết tắt của Embroidery và cũng là ký tự đại diện cho file .EMB - một loại sfile thiết kế quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực thêu

Liên hệ sử dụng tên miền