PHONG FOUNDATION

created by Phong

/ Domains /

change.vn

Một vài domain mà Phong hiện tại đang có và công khai. Phần lớn những domain này Phong đang để placeholder và có ý tưởng nhưng chưa có thời gian thực hiện nó. Thỉnh thoảng mình có thói quen suy nghĩ và nảy sinh một ý tưởng gì đó, tìm mua một vài domain Phong thích và quên mất luôn. *cười.

Quay trở lại

Mắt Bão Corperation
09-11-2020

Chính chủ bởi Nguyễn Hữu Phong

Trang placeholder

Thay đổi là cách duy nhất để tồn tại. Mình đã từng sống vì câu nói ấy, và muốn thực hiện 1 điều đặc biệt trên tên miền này.

Liên hệ sử dụng tên miền