PHONG FOUNDATION

created by Phong

/ Domains /

anonymous.vn

Một vài domain mà Phong hiện tại đang có và công khai. Phần lớn những domain này Phong đang để placeholder và có ý tưởng nhưng chưa có thời gian thực hiện nó. Thỉnh thoảng mình có thói quen suy nghĩ và nảy sinh một ý tưởng gì đó, tìm mua một vài domain Phong thích và quên mất luôn. *cười.

Quay trở lại

Mắt Bão Corperation
04-04-2020

Chính chủ bởi Nguyễn Hữu Phong

Trang placeholder

Nghe như Hacker đúng không? *cười. Mình có một ý tưởng trên tên miền này, tất nhiên là không làm gì phạm pháp rồi. Một ý tưởng khá hay đã xuất hiện nhưng không phải là lúc này.

Liên hệ sử dụng tên miền