FRONT-PAGE

/

Credits

Post Box

Letter Number: #0002

Dành một lời cảm ơn và trân trọng nhất đến các thư viện và dự án mã nguồn mở dưới đây. Thế giới này vận hành theo hướng học hỏi và kế thừa những điều tuyệt vời trước đó. Sẽ rất khó hoặc có thể không bao giờ Phong có thể tạo được một trang cho bản thân nếu không có các dự án này. Cảm ơn những người rất giỏi từ khắp nơi trên hành tinh này.

Nguyễn Hữu Phong

Những người rất giỏi đã hỗ trợ

Các chia sẻ / tutorial / open-source / tweet được chia sẻ bởi những người rất giỏi này đã giúp rất rất nhiều.

Guillermo Rauch

@rauchg

CEO of Vercel

Lee Robinson

@leeerob

Solutions / DevRel at Vercel

Adam Wathan

@adamwathan

Creator of TailwindCSS

Meng To

@MengTo

Founder at Design+Code

Những công nghệ chính sử dụng

Những công nghệ chính sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển website / các app liên quan.

Nơi host website này và các API liên quan

Nơi lưu trữ mã nguồn, quản lý commit của website này

React Framework sử dụng để xây dựng website này

TailwindCSS

-

CSS Framework sử dụng để thiết kế giao diện website này

All-in-one workspace dùng để lưu trữ dữ liệu và làm CMS cho website này

Cloudflare

-

Dùng để điều hướng và quản lý các domain / subdomain / DNS cho website này

Những thư viện hỗ trợ

Những thư viện hỗ trợ chức năng và hỗ trợ thực hiện các tác vụ khác giúp việc viết code trở nên tốt hơn.
Xem đầy đủ / chi tiết tại phong.vn/package.json trên Github

heroicons

-

Các icons phần lớn được dùng từ thư viện này. Được thiết kế bởi Tailwind Labs và sử dụng với quyền MIT

simple-icons

-

Các logo / brand các dịch vụ, ứng dụng phần lớn được sử dụng từ thư viện này

nprogress

-

Thư viện giúp tạo ra một thanh loading bar bên trên khi load trang

react-hot-toast

-

Thư viện giúp tạo banner thông báo nhỏ dễ thương khi thực hiện thao tác

react-toastify

-

Thư viện giúp tạo banner thông báo hiện đại

Telegram Widget

-

Widget bình luận dùng bên dưới các bài viết của website này. Đồng bộ theo thời gian thực với Kênh Telegram

next-translate

-

Thư viện giúp tạo một website hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa Next.js và i18n API

akar-icons

-

Một thư viện icons gồm những icon được thiết kế theo hướng bo góc mềm mại và dễ thương