/

Covid19

Dữ liệu được cung cấp bởi Novel Covid19 API, Our World in Data (Chỉ có tính chất tham khảo)

Cập nhật: January 23rd 2022, 12:17:05 am

Dân số: 7,876,791,206

Ca nhiễm: 349,639,819 +2,728,151

Phục hồi: 277,979,912 +1,341,516

Nghiêm trọng: 96,077

Tử vong: 5,609,474 +6,155

Tỉ lệ trên 1 triệu người

44,856 719.6

Các Quốc Gia ảnh hưởng: 224

Cập nhật: January 23rd 2022, 12:27:01 am

Dân số: 98,701,987

Ca nhiễm: 2,126,444 +15,707

Phục hồi: 1,800,692 +3,512

Tử vong: 36,596 +153

Tỉ lệ trên 1 triệu người

21,544 371

Vaccine

Cập nhật: 2022-01-13

Nguồn: Xem thêm

Số lượng: 165,524,173

Tiêm lần đầu: 78,527,765

Tiêm đầy đủ: 71,946,807