/

Covid19

Dữ liệu được cung cấp bởi Novel Covid19 API, Our World in Data (Chỉ có tính chất tham khảo)

Cập nhật: September 25th 2021, 5:15:43 pm

Dân số: 7,852,111,813

Ca nhiễm: 232,110,407 +244,773

Phục hồi: 208,732,356 +275,685

Nghiêm trọng: 95,230

Tử vong: 4,754,382 +3,793

Tỉ lệ trên 1 triệu người

29,778 609.9

Các Quốc Gia ảnh hưởng: 223

Cập nhật: September 25th 2021, 5:15:44 pm

Dân số: 98,415,130

Ca nhiễm: 746,678 +9,706

Phục hồi: 516,449 +10,590

Tử vong: 18,400 +180

Tỉ lệ trên 1 triệu người

7,587 187

Vaccine

Cập nhật: 2021-09-23

Nguồn: Xem thêm

Số lượng: 36,793,910

Tiêm lần đầu: 29,534,498

Tiêm đầy đủ: 7,259,412